Compromís amb el Medi Ambient

La nostra visió

El transport de mercaderies juga un paper clau en la sostenibilitat, respecte i conservació de l'entorn.
Per això, des de fa anys es parla de la sostenibilitat en el transport de mercaderies i la Unió Europea ha impulsat normatives d'obligat compliment per a reduir a l'emissió de gasos contaminants per part de les empreses de transport i la seva flota de vehicles.

Contactar

A ENGLOVA LOGISTICS S.L. estem compromesos amb el medi ambient i en pro d'un transport de mercaderies més sostenible. Per això, en tota la nostra flota de vehicles adoptem mesures que contribueixen a una economia més sostenible per al medi ambient.
Algunes d'aquestes mesures són:

Tota la flota de vehicles compleix amb la normativa europea sobre emissions contaminants Euro6.

Optimitzem cada viatge, evitant el transport ineficient i viatges sense o poca càrrega.

Adaptem la mida dels vehicles al tipus de ruta.

Busquem les rutes més eficients i apropiades.

Reduïm la velocitat de les rutes i els temps d'espera per a un menor consum i emissió de gasos contaminants.

Actualment comptem amb una flota de camions totalment renovada que ofereix una major eficiència energètica. Els nous vehicles incorporen millores aerodinàmiques, rodes més amples per reduir el pes i la resistència al rodament.

Més informació

Vols veure què més oferim?